Laboratorium

Informacje

Laboratorium analityczne wykonuje badania:

  • ropy naftowej,
  • paliw płynnych (benzyna, olej napędowy),
  • olejów opałowych,
  • paliw żeglugowych,
  • olejów smarnych,
  • parafin i gaczy,
  • chemikaliów,
  • petrochemikaliów,
  • biopaliw i biokomponentów,

Metody badań wykonywanych w laboratorium chemicznym są zgodne z przedmiotowymi normami polskimi i międzynarodowymi. Metody i zakresy badań mogą być również dostosowane do indywidualnych wymagań Klientów.

W celu przedstawienia dowodów swoich kompetencji laboratorium analityczne Saybolt Poland bierze udział w okresowych międzylaboratoryjnych badaniach biegłości.
Starając się sprostać potrzebom naszych Klientów oczekujących niezależnej, szybkiej oceny zgodności produktu ze specyfikacją kontraktową poprzez wykonanie określonych badań chemicznych, oferta naszego laboratorium stale się poszerza. Aktualnie laboratorium wykonuje kilkaset różnych oznaczeń.

Posiadanie własnego zaplecza laboratoryjnego ma kluczowe znaczenie dla profesjonalnej, rzetelnej i szybko przeprowadzonej oceny jakości produktu.

Laboratorium analityczne jest wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą i urządzenia spełniające najbardziej rygorystyczne oczekiwania Klientów.

Pracownicy laboratorium mają wieloletnie doświadczenie analityczne w zakresie badania ropy, produktów naftowych i chemikaliów. Mogą także służyć naszym Klientom swoją wiedzą fachową i doświadczeniem w ramach szeroko pojętego doradztwa związanego z jakością badanych towarów i interpretacją wyników analiz.