Usługi

Towary workowane/sztukowane

Saybolt Poland świadczy usługi z zakresu kontroli ilości i jakości oraz stanu towarów i ładunków workowanych/sztukowych, w tym m.in.: nawozów sztucznych i innych produktów sypkich

Czynności kontrolne Saybolt Poland obejmują w szczególności:

  • liczenie sztuk (liczmenka),
  • kontrola czystości ładowni na statku lub barce,
  • kontrola szczelności stalowych pokryw lukowych przy użyciu ultradźwięków,
  • nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem towaru/ładunku,
  • kontrola towaru/ładunku przed załadunkiem na środek transportu,
  • kontrola magazynów i placów składowych,
  • pobieranie próbek.