SAYBOLT POLAND Sp. z o.o.


Siedziba firmy:

SAYBOLT POLAND Sp. z o.o.

ul. Podlaska 1
81-325 Gdynia, Polska

Tel: (058) 627 46 41
Tel: (058) 621 55 50
Fax: (058) 627 46 43

Strona internetowa:
www.saybolt.pl

Placówka w Szczecinie: prosimy o kontakt z biurem w Gdyni.

NIP: 586 000 48 27
Regon : 190022110
KRS: 0000015980
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy,
Kapitał zakładowy: PLN 100 000,- ( wpłacony w całości )

E-mail:
saybolt.poland@corelab.com

Anita Skrzypczak
Country Manager
Anita.Skrzypczak@corelab.com
Joanna Daraszkiewicz
Operations Manager
Joanna.Daraszkiewicz@corelab.com
Łukasz Słomski
Account Manager
Lukasz.Slomski@corelab.com