Certyfikaty

Akredytacja laboratorium

Laboratorium Saybolt Poland posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1278. Uzyskana akredytacja potwierdziła profesjonalizm, kompetencje i niezależność badań a także spełnienie najwyższych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:20018-02.

Zakres akredytacji: AB 1278

Wykaz badań w ramach zakresu elastycznego do zakresu akredytacji AB 1278: Lista badań w ramach zakresu elastycznego wyd.S z dnia 16.01.2023r