Certyfikaty

Akredytacja laboratorium

Laboratorium Saybolt Poland posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1278. Uzyskana akredytacja potwierdziła profesjonalizm, kompetencje i niezależność badań a także spełnienie najwyższych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:20018-02.

Zakres akredytacji: AB 1278

Listy akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji nr AB 1278:

KJ_SP_Zał.19 Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr 1_wyd. IV Laboratorium Saybolt Poland Gdynia

KJ_SP_Zał.19 Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr 2_wyd. II Laboratorium Saybolt Poland Oddział Gdańsk