Certyfikaty

Certyfikaty IFIA

W ostatnich latach, międzynarodowe koncerny naftowe zaczęły stawiać coraz wyższe wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych inspektorów wykonujących usługi kontrolne na platformach wydobywczych, terminalach naftowych, w rafineriach, bazach magazynowych i na zbiornikowcach.

Odpowiedzią na to było opracowanie przez Międzynarodową Federację Firm Kontrolnych (IFIA) przy udziale Energy Institute (dawniej Institute of Petroleum) z Londynu, specjalnego programu weryfikacji kwalifikacji inspektorów oraz systemu certyfikacji ich kompetencji zawodowych.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe inspektorów następuje po spełnieniu bardzo rygorystycznych wymagań, dotyczących wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz po zdaniu egzaminu przed komisją IFIA/IP.

Inspektorzy Saybolt Poland, jako pierwsi w Polsce uzyskali Świadectwa Kompetencji IFIA/IP.
Zdanie kompetencyjnych egzaminów IFIA/IP z bardzo dobrymi wynikami potwierdziło, że zatrudnieni w Saybolt Poland inspektorzy są wysokiej klasy specjalistami w zakresie kontroli ropy naftowej, ciekłych produktów naftowych i petrochemicznych.