Usługi

Usługi techniczne

Saybolt Poland świadczy usługi z zakresu rzeczoznawstwa morskiego i technicznego.

Czynności kontrolne Saybolt Poland obejmują w szczególności:

  • inspekcje na statkach związane z czarterem na czas,
  • określenie ilości bunkru,
  • kontrole stanu statków,
  • kontrole szczelności stalowych pokryw lukowych przy użyciu ultradźwięków,
  • przedwysyłkowe kontrole towarów i urządzeń,
  • kontrole stanu kontenerów konwencjonalnych i zbiornikowych,
  • badania składu gazów i par w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych,
  • kalibracje zbiorników.