Usługi

Informacje

Przedmiotem działalności Saybolt Poland jest niezależne rzeczoznawstwo ładunkowe, morskie, techniczne oraz doradztwo w tym zakresie.

Usługi Saybolt Poland obejmują:

  • Płynne towary masowe
  • Sypkie towary masowe
  • Towary workowane, sztukowane
  • Usługi techniczne
  • Doradztwo
  • REACH
  • Inne usługi

Wszystkie usługi świadczone przez Saybolt Poland są objęte Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2008 i potwierdzone certyfikatem jakości BVC.