O firmie

Pracownicy

Saybolt Poland zatrudnia wysokokwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Doświadczenie pracowników Saybolt Poland oraz silne zorientowanie na potrzeby klienta są gwarancją profesjonalności działania firmy.

To od zespołu pracowników, jego pracowitości, kreatywności i zaangażowania zależy jak dynamicznie rozwija się firma i jak sobie radzi na bardzo wymagającym rynku usług kontrolnych.

Dzisiaj wszyscy nasi inspektorzy posiadają certyfikaty kompetencji zawodowych wydawane przez międzynarodową organizację zrzeszającą firmy kontrolne (IFIA).

Certyfikaty te uprawniają do wykonywania czynności rzeczoznawczo – kontrolnych przy ropie i produktach naftowych oraz towarach petrochemicznych w rafineriach, instalacjach produkcyjnych, terminalach załadunkowych, bazach zbiornikowych oraz na zbiornikowcach i platformach wydobywczych na całym świecie.

IMG_7960