O firmie

Misja

Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb naszych Klientów poprzez dostarczanie niezależnych, bezstronnych, dokładnych i rzetelnych wyników świadczonych usług w możliwie najkrótszym czasie.

Nasze motto: „Fast, to the point. Time is money” w pełni wyraża stosunek do znaczenia i roli informacji w dzisiejszym świecie biznesowym oraz odzwierciedla oczekiwania naszych Klientów dla których współpraca z niezależnym i wiarygodnym partnerem jest jednym z czynników decydującym o sukcesie firmy.

Dążymy do tego, aby wśród wszystkich przedsiębiorstw działających na krajowym rynku usług kontroli towarów masowych oraz rzeczoznawstwa morskiego i technicznego nasza firma była zawsze kojarzona z najwyższą jakością świadczonych usług oraz profesjonalnym i rzetelnym doradztwem w tym zakresie.

Starając się sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów, zapewniamy, że:

  • nasze usługi są zawsze wykonywane bezstronnie, w dobrej wierze, uczciwie i zgodnie ze światowymi standardami, wymaganiami odpowiednich norm, przepisów i zaleceń oraz zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów,
  • dotrzymujemy słowa,
  • świadcząc nasze usługi zgodnie z obowiązującymi procedurami spółki działamy w oparciu o jasno sformułowane umowy i dobrze określone działania,
  • stosujemy udokumentowane i zwalidowane metody badawcze,
  • oferujemy najwyższą jakość świadczonych usług rzeczoznawczych oraz badań laboratoryjnych zapewniając poufność działania,
  • zatrudniamy wysoko kwalifikowanych, kompetentnych pracowników, którzy w sposób ciągły doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje,
  • kierujemy się przyjętymi przez nas zasadami etyki zawodowej i przejrzystości działania,
  • konsekwentnie stosujemy najwyższe standardy w odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz wypełniamy swoje obowiązki i zadania w tym zakresie.