O firmie

Informacje

Firma Baltic Marine Surveyors została założona w Gdyni w 1991 roku jako podmiot prawa handlowego.

W 2016 roku firma została kupiona przez Saybolt Eeastern Hemisphere B.V. z siedzibą w Rotterdamie (posiadającą swoje biura i laboratoria na całym świecie) i zmienia nazwę na Saybolt Poland Sp z o.o.

Saybolt Poland jest dobrze zorganizowaną i sprawnie kierowaną firmą kontrolną, świadczącą szeroką gamę usług rzeczoznawczych na terenie polskich portów morskich, a także we wszystkich miejscach w Polsce, gdzie oczekują tego nasi klienci.

Saybolt Poland ma swoja siedzibę w Gdyni oraz placówkę w Szczecinie.

Saybolt Poland specjalizuje się w dziedzinie rzeczoznawstwa ładunkowego (kontrola ilości i jakości ładunków/towarów), obejmującego transport, składowanie, a także przeładunek płynnych ładunków/towarów masowych (ropy naftowej i produktów naftowych, chemikaliów, skroplonych gazów węglowodorowych i chemicznych, melasy, olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych i innych), sypkich towarów masowych (nawozów sztucznych, towarów chemicznych i innych) oraz towarów workowanych/sztukowych (nawozów sztucznych i innych). Saybolt Poland wykonuje również kompleksowe badania jakości paliw żeglugowych (zgodnie z normą ISO 8217).

Poza kontrolą ilości i jakości różnych towarów, Saybolt Poland działa również w sferze specjalistycznych usług w zakresie rzeczoznawstwa morskiego (inspekcje na statkach związane z czarterem, kontrole stanu statków, inspekcje dla klubów P&I, kontrole szczelności pokryw lukowych, kontrole związane z uszkodzeniem towarów w czasie transportu i inne), jak również w dziedzinie rzeczoznawstwa technicznego (przedwysyłkowa kontrola urządzeń, kontrola stanu kontenerów konwencjonalnych i zbiornikowych, badania składu gazów i par w zbiornikach, kalibracja zbiorników i inne).

Saybolt Poland świadczy także usługi konsultingowe w zakresie roszczeń ładunkowych oraz niedoboru (braku) ładunków/towarów.

W strukturze organizacyjnej Saybolt Poland znajduje się również laboratorium analityczne wyspecjalizowane w wykonywaniu badań ropy naftowej, produktów naftowych i petrochemicznych, chemikaliów, paliw żeglugowych itp. Badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych (ASTM, ISO, EN, IP, itp.). Laboratorium Saybolt Poland posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzoną Certyfikatem Akredytacji Nr AB 1278.

Akredytacja Laboratorium

W swojej działalności Saybolt Poland kieruje się zawsze zasadami etyki zawodowej opartej na uczciwości, przejrzystości, przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji oraz uczciwej konkurencji i rzetelnym marketingu.

 

Saybolt Poland posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Niezależność, bezstronność i szybkość działania, pełna odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, szacunek dla wszystkich osób, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa oraz profesjonalne zarządzanie firmą, stawia Saybolt Poland w czołówce firm kontrolnych w Polsce.