Usługi

Inne usługi

Saybolt Poland świadczy również, inne niż wcześniej wymienione, usługi, w tym m.in.:

  • nadzór nad myciem i czyszczeniem zbiorników,
  • kontrola czystości zbiorników, kontenerów konwencjonalnych i zbiornikowych i innych środków transportu, magazynów i placów składowych,
  • kontrola stanu towarów, urządzeń,
  • nadzór nad ważeniem towarów/ładunków na wagach,
  • pobieranie próbek,
  • kontrole przed rozpoczęciem wyładunku ładunku ze statku,
  • kontrole związane z uszkodzeniem ładunku w czasie transportu,
  • inwentaryzacje,
  • monitoring ilości i jakości towarów,
  • audity stacji paliw.

Na życzenie naszych Klientów podejmiemy się wykonania innych, niestandardowych usług,
o ile będzie to w zasięgu naszych kompetencji i możliwości.