O firmie

Dotacje Unii Europejskiej

logotypy-Ue-1

Baltic Marine Surveyors Sp. z o.o. zrealizował projekt
„Wzrost konkurencyjności firmy BMS poprzez wprowadzanie nowych
i unowocześnianie usług rzeczoznastwa ładunkowego”

finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt dotyczy zakupu nowego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych
dzięki czemu udoskonalamy 5 usług i wprowadzamy do naszej oferty 3 nowe usługi

Informujemy, że wartość oferty przedstawionej w walucie obcej,
która składana jest na zakup sprzętu w ramach realizacji projektu
„Wzrost konkurencyjności firmy BMS poprzez wprowadzenie nowych
i unowocześnienie usług rzeczoznawstwa ładunkowego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WP na lata 2007 –2013,
przeliczana jest na PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego
wybór najkorzystniejszej oferty.

Wszelkie zobowiązania dotyczące projektu przeszły na Saybolt Poland Sp. z o.o.

 

Aktualne zapytania ofertowe

Archiwum zapytań ofertowych