Usługi

Płynne towary i ładunki masowe

Saybolt Poland świadczy usługi z zakresu kontroli ilości i jakości płynnych towarów i ładunków masowych, w tym m.in.: ropy naftowej, produktów naftowych, chemikaliów, skroplonych gazów węglowodorowych, skroplonych gazów chemicznych oraz melasy, olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych.

IMG_7586

Czynności kontrolne Saybolt Poland obejmują w szczególności:

  • określanie ilości towaru/ładunku w zbiornikach,
  • kontrolę czystości zbiorników,
  • nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem towaru/ładunku,
  • nadzór nad myciem zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach przy użyciu ropy naftowej,
  • określanie ilości resztek ładunku w zbiornikach ładunkowych na statku po zakończeniu wyładunku lub przed rozpoczęciem załadunku (ROB/ OBQ),
  • pobieranie próbek.

IMG_8094