Usługi

Sypkie towary i ładunki masowe

Saybolt Poland świadczy usługi z zakresu kontroli ilości i jakości sypkich towarów i ładunków masowych, w tym m.in.: nawozów sztucznych, chemikaliów, i innych produktów sypkich.

Czynności kontrolne Saybolt Poland obejmują w szczególności:

  • określenie ilości ładunku na podstawie zanurzenia statku lub barki,
  • kontrola czystości ładowni statku lub barki,
  • kontrola szczelności stalowych pokryw lukowych przy użyciu ultradźwięków,
  • nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem towaru/ładunku,
  • kontrola towaru/ładunku przed załadunkiem na środek transportu,
  • kontrola czystości urządzeń przeładunkowych, magazynów i placów składowych,
  • pobieranie próbek.